Úterý, 25. února 2020

Spolupráce ÚZSVM a Hasičského záchranného sboru přinese výrazné úspory státních prostředků

10.09.2015 |
Spolupráce ÚZSVM a Hasičského záchranného sboru přinese výrazné úspory státních prostředků
Memorandum o spolupráci s Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky (GŘ HZS ČR) uzavřel Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Dohoda předpokládá převod právního zastupování u soudních sporů vedených HZS ČR na ÚZSVM a naopak provádění odborných zásahů HZS ČR v rámci výcviku hasičů na majetku státu, s nímž ÚZSVM hospodaří. Výsledkem by měly být výrazné úspory v nákladech obou organizačních složek státu.
Vzájemná spolupráce je maximálně výhodná pro obě strany. Hasičský sbor ušetří za právníky v návaznosti na nové agendy sboru a zajistí výcvik svých příslušníků v reálných podmínkách, náš úřad zase ušetří na platbách za drahé externí služby při správě svěřených nemovitostí,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu. Jsme velmi rádi, že se tohoto memoranda mezi HZS a ÚZSVM podařilo dosáhnout. Dohoda je výsledkem snahy obou státních institucí aktivně hledat možnosti úspor daňových poplatníků,“ dodal generální ředitel GŘ HZS ČR Drahoslav Ryba.
 
Převod právního zastupování se týká přesně určených soudních jednání, u nichž ÚZSVM může využít své zkušenosti a vlastní právní zástupce, půjde zejména o agendu vymáhání pohledávek. HZS nabídl svou pomoc například při kácení a ořezu stromů, včetně odklizení a likvidace vzniklého odpadu. Zajistí i výkon práce ve výškách, zejména při hrozícím nebezpečí pádu ledu a sněhu ze střech nebo při odstraňování následků živelních pohrom. Dohoda rovněž zahrnuje možnost využít těžkou techniku a vozidel při přepravě těžkých nákladů a při likvidaci skládek. Na žádost ÚZSVM také hasiči nasadí vyprošťovací a záchranou techniku při haváriích, včetně likvidace autovraků. Využití najdou i zemní stroje, a to při zabezpečení staveb v havarijním stavu. Specialisté z HZS dále pomohou při stanovování rozsahu ekologické zátěže na nemovitostech ÚZSVM i při vyhodnocení přítomnosti a nebezpečnosti škodlivých látek.
 
Techniku i odborné znalosti hasičů již regionální pracoviště ÚZSVM využila i dříve. Například pomohli při odstranění nebezpečných jímek nefunkčního parovodu u nemocnice v Hranicích, při ořezu vzrostlé lípy v katastrálním území Veselí u Oder komplikovaném nepřístupnou polohou a blízkým elektrickým vedením nebo při přepravě zajištěných dřevoobráběcích strojů do skladu ÚZSVM na Opavsku.