Úterý, 25. února 2020

ÚZSVM nabízí k prodeji bývalý kněžský seminář ve Vidnavě

04.09.2015 |
ÚZSVM nabízí k prodeji bývalý kněžský seminář ve Vidnavě
Praha 4. září 2015 – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) vyhlásil výběrové řízení na prodej rozsáhlého komplexu bývalého kněžského semináře v obci Vidnava v Olomouckém kraji. Minimální kupní cena za nemovitosti činí 10.190.000 Kč.
Nabízíme k prodeji skutečně rozlehlý areál, který po příslušných stavebních úpravách nabídne budoucím majitelům široké možnosti využití,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.
 
Vidnavský seminář převzal ÚZSVM v srpnu od Vězeňské správy ČR, která se ho již dříve pokoušela neúspěšně prodat. Ani do jednoho ze čtyř vyhlášených výběrových řízení se nepřihlásil žádný zájemce. O změně příslušnosti hospodařit s tímto majetkem rozhodla vláda svým usnesením z 15. června letošního roku.
 
Nabídky formou obálkové metody mohou zájemci zasílat do pátku 18. 9. 2015 do 14.00 hod na adresu regionálního pracoviště ÚZSVM Šumperk. Po otevření všech obálek se následně zahájí aukce, při níž mohou účastníci s nabídkou splňující vyhlášené podmínky a účastnící se otevírání obálek na místě přihazovat nad nejvyšší písemně nabídnutou cenu. Právě výše nabízené kupní ceny je jediné kritérium pro výběr vítěze. Detailní informace o výběrovém řízení jsou dostupné na webu ÚZSVM v sekci Nabídka majetku.
 
Vidnavský kněžský seminář a filosofickoteologické učiliště ve Vidnavě byl založen vratislavským biskupem a kardinálem Jiřím Koppem v roce 1899. Během 2. světové války zde byli vězněni vojenští zajatci. Budovu používalo po skončení války družstvo Jednota z Jeseníku jako sklad obilí. Objekt převzala v r. 1950 vojenská správa a adaptovala jej na zotavovnu. V 50. letech zde ministerstvo obrany zřídilo Vojenskou dětskou ozdravovnu Vidnava, která sloužila až do roku 1997. Poté zůstala budova opuštěná a stát později celý komplex od církve - jejího původního vlastníka - odkoupil.