Úterý, 18. února 2020

ÚZSVM vytvořil Mapu majetku státu, která obsahuje více než 1,6 milionu položek

08.09.2015 |
ÚZSVM vytvořil Mapu majetku státu, která obsahuje více než 1,6 milionu položek
Praha 8. září 2015 – V úterý 8. září 2015 se na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) konala tisková konference za účasti ministra financí Andreje Babiše a generální ředitelky úřadu Kateřiny Arajmu. Tématem tiskové konference byla činnost ÚZSVM v oblasti hospodaření s majetkem státu a v oblasti právního zastupování státu a vize úřadu do budoucna.
ÚZSVM vytvořil Mapu majetku státu, která obsahuje celkem 1.626.414 položek. Byla provedena inventura státem vlastněných nemovitostí vedených v katastru nemovitostí a jejich analýza podle druhu, teritoria a státních subjektů, které s nimi hospodaří. Bylo například zjištěno, že nemovitosti jsou vedeny na 1.906 státních subjektů, z nichž 1.380 neexistuje, nelze je dohledat nebo se jedná o zrušené státní podniky či podniky v likvidaci. Na tyto subjekty je přitom zapsáno 25.155 nemovitostí.
 
„Je alarmující, že u takto velkého počtu nemovitostí není správně určeno, kdo s nimi má hospodařit. Situací jsme se začali okamžitě intenzivně zabývat a věřím, že ve státním majetku uděláme konečně pořádek,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu. „Majetek státu je další z oblastí, kterou dlouhou dobu nikdo neřešil. Jsem proto rád, že nyní se situace změnila. Při efektivním hospodaření s majetkem státu je možné státnímu rozpočtu získat i uspořit miliardy,“ dodal ministr financí Andrej Babiš.
 
Dalším cílem ÚZSVM je centrální zastupování státu v majetkových sporech. Nyní státní instituce často využívají externí právní služby, což přináší státnímu rozpočtu značné náklady. ÚZSVM má dostatečnou odbornost na to, aby se mohl stát „advokátní kanceláři“ státu. Celková úspěšnost právních jednání úřadu je dnes 95 % a jen Územní pracoviště Praha bylo v první polovině letošního roku úspěšné v částce 12 miliard Kč.
 
Roztříštěnost panuje také v oblasti hospodaření s nemovitostmi státu a správy jeho administrativních budov. V současnosti každá organizační složka státu může majetek získávat, hospodařit s ním i zbavovat se ho. Taková situace není téměř v žádné vyspělé zemi Evropy a není dlouhodobě udržitelná. ÚZSVM by se tak do budoucna mohl stát i „realitní a správcovskou kanceláří“ státu. Centralizací těchto oblastí by mohlo být dosaženo miliardových úspor.
 
Úřad pod vedením nové generální ředitelky Kateřiny Arajmu zaznamenal výrazný nárůst příjmů do státního rozpočtu. Od ledna do srpna letošního roku činily příjmy 800 milionů korun, což je o 242 milionů korun více než za stejné období loňského roku. Plánovaného celoročního příjmu stanoveného státním rozpočtem tak bylo dosaženo již v polovině srpna. Významnou událostí, která může státnímu rozpočtu přinést stamilionové příjmy, bude prodej lukrativního areálu na náměstí Republiky. Veřejná dražba se uskuteční 30. září 2015 a minimální kupní cena je 790 milionů korun. O detailní informace již požádalo přes 70 subjektů z České republiky i zahraničí. 
 
 
  
Radek Ležatka
tiskový mluvčí ÚZSVM
Tel.: 225 776 922
Mob: 725 705 760