Úterý, 18. února 2020

ÚZSVM získal poprvé v historii prestižní cenu Otevřeno za transparentnost

29.09.2016 |
ÚZSVM získal poprvé v historii prestižní cenu Otevřeno za transparentnost
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) dnes získal cenu za transparentnost od obecně prospěšné společnosti Otevřená společnost. Stalo se tak poprvé v historii. Ocenění obdržel za celou řadu zásadních opatření k razantnímu zvýšení transparentnosti a výraznému omezení korupce, které byly na ÚZSVM zavedeny za poslední rok. ÚZSVM získal nejvyšší počet hlasů ze všech 50 nominovaných institucí v kategorii Otevřeno.
„Ráda bych poděkovala všem, kteří se o udělení této ceny zasloužili, děkuji veřejnosti za zaslané hlasy a děkuji i zaměstnancům našeho úřadu za usilovnou práci. Pod mým vedením se z dříve uzavřeného a neznámého úřadu stává úřad otevřený a transparentní. Za razantní posílení veřejné kontroly a protikorupční opatření čelím výhrůžkám smrtí i nepravdivým pomluvám. O to víc si této ceny vážím. Je pro mne povzbuzením a motivací do další práce,“ uvedla generální ředitelka ÚZSVM Kateřina Arajmu.
ÚZSVM za poslední rok mimo jiné zveřejnil seznam všech nemovitostí ve své správě i nabídku majetku mezi státními institucemi. Umožnil veřejnosti účastnit se otevírání nabídek ve všech výběrových řízeních na prodej majetku i ve veřejných zakázkách. Na portále Otevřených dat Ministerstva financí ÚZSVM zveřejnil reporty z Centrálního registru administrativních budov. Veřejnost tak může zjistit a kontrolovat detailní údaje o rozmístění složek státu i vynakládaných prostředcích, například celkovou a volnou plochu jednotlivých objektů, průměrnou plochu kanceláří na jednoho zaměstnance, počet umístěných zaměstnanců, výdaje za provoz a údržbu nebo placené a inkasované nájemné.
 
Na úřadu již také není možné, aby nabídky na odkup majetku ležely i několik dnů „v šuplíku“. Ty nyní musejí být transparentně otevřeny v poslední den lhůty stanovené pro jejich doručení. Byl zaveden i nový způsob prodeje státního majetku, a to transparentní výběrové řízení s aukcí, které díky příhozům výrazně zvyšuje příjmy státního rozpočtu.
 
Po celé zemi ÚZSVM vyzývá státní instituce, aby se přestěhovaly z komerčního nájmu do státních budov, apeluje na snížení nájmů, výdajů na provoz a údržbu i užívané plochy. Podařilo se tím ušetřit meziročně 78 miliónů korun na nájemném a dalších 400 miliónů korun na provozu a údržbě administrativních budov. Vlastními silami ÚZSVM zpracoval Mapu majetku státu, díky níž výrazně snižuje množství bezprizorního majetku.
 
Kromě toho ÚZSVM tvrdým jednáním s dodavateli dosáhl slev v řádu desítek miliónů korun v mnoha oblastech výdajů úřadu, například v IT systémech. Byly zastaveny systémy, které se buď vůbec nevyužívaly, nebo byly duplicitní. Tyto systémy byly pro stát naprosto zbytečné a představovaly typickou ukázku plýtvání s veřejnými prostředky. Výsledkem je i trestní oznámení na porušení rozpočtové kázně v hodnotě přes 40 miliónů korun. Smlouvy se uzavíraly za minulého vedení a byly bez sankcí prakticky nevypověditelné, takže peníze daňových poplatníků mizely kdoví kde. Přesto se podařilo tento stav změnit a dosáhnout výrazných úspor, meziročně téměř 200 miliónů korun. 
 
ÚZSVM šetří veřejné výdaje i při zastupování státu před soudy, kdy raketově roste podíl zastupování státu vlastními zaměstnanci na úkor externích kanceláří. Současně se přestaly vypisovat neodůvodněné i naddimenzované veřejné zakázky a všechny případy pochybení zaměstnanců se důsledně projednávají ve škodních komisích. Důsledkem všech těchto kroků jsou nejlepší výsledky v historii úřadu, který dosáhl nejvyšších příjmů a současně nejnižších výdajů.
Soutěž Otevřeno x Zavřeno již čtrnáct let hodnotí otevřenost úřadů a dalších institucí veřejné správy. Soutěž hodnotí zejména kvalitu přístupu k informacím, účasti na rozhodování, svobody projevu a otevřených dat. Předmětem nominace je jednotlivý čin, který přispěl ke zlepšení nebo zhoršení otevřenosti veřejné správy. V letošním ročníku soutěže Otevřeno x Zavřeno veřejnost zaslala 162 nominací, zcela nejvyšší počet za historii soutěže. Veřejnost nominovala 50 pozitivních příkladů na cenu Otevřeno a 112 negativních na cenu Zavřeno.