Pondělí, 21. října 2019

Nemovitosti na Prostějovsku získala příspěvková organizace

01.09.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prostějov (Územní pracoviště Brno), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl do vlastnictví obce Víceměřice budovu ve Víceměřicích i s přilehlými pozemky.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Prostějov (Územní pracoviště Brno), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl do vlastnictví obce Víceměřice budovu ve Víceměřicích i s přilehlými pozemky.Obec Víceměřice je zřizovatelem příspěvkové organizace Domov u rybníka. Domov poskytuje péči osobám se zdravotním postižením a je druhým největším zařízením v Olomouckém kraji. Jeho současná kapacita zařízení je však nedostatečná a dosud se rozšiřování počtu míst provádělo na úkor kapacity terapií a volnočasových aktivit.Záměrem obce je vytvořit v předmětné nemovitosti cvičný byt, který bude využíván zejména k poskytování sociální rehabilitace. Ta zajistí nácvik dovedností k základní osobní péči, nácvik soběstačnosti a další činnosti, které budou napomáhat sociálnímu začleňování klientů Domova.Posláním Domova u rybníka Víceměřice je poskytovat sociální službu osobám se zdravotním postižením. Domov zajišťuje ubytování, stravování a potřebnou péči mužům s mentálním a kombinovaným postižením, kteří mají z důvodu tohoto postižení sníženou soběstačnost, a jejich situace proto vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Cílovou skupinou zařízení jsou muži starší 18 let s lehkým, středním a těžkým mentálním postižením a s kombinovaným postižením (mentálním a tělesným).Děkuji za informování veřejnosti.Robert Hurt, v. r.

samostatné oddělení Komunikace