Pondělí, 21. října 2019

ÚZSVM prodal administrativní budovu

07.09.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Hodonín (Územní pracoviště Brno), prodal administrativní budovu po bývalém Okresním úřadu Hodonín.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Hodonín (Územní pracoviště Brno), prodal administrativní budovu po bývalém Okresním úřadu Hodonín. Budovu s pozemky získal ve 3. kole výběrového řízení zájemce s nejvyšší nabídkou 7,63 milionu korun. ÚZSVM odvedl výnos z prodeje do státního rozpočtu.Jedná se o budovu s jedním podzemním a osmi nadzemními podlažími. Budova je stavebně a provozně propojena s dvoupodlažní zděnou částí, která sloužila jako jídelna. Dále je objekt funkčně a stavebně propojen se stavbou kotelny a objektem pro garážování. Součástí komplexu jsou také přilehlé pozemky a parkoviště pro cca 30 vozidel, které se nachází přímo naproti budově.Nemovitost byla zkolaudována v roce 1977 a již od svého počátku sloužila administrativním účelům. Budovu využívalo nejprve podnikové ředitelství Hodonínských cihelen, v roce 1993 ji získal Okresní úřad Hodonín. Objekt sloužil potřebám referátů bývalého okresního úřadu a také organizačním složkám státu, např. Českému statistickému úřadu, Pozemkovému úřadu, Okresní vojenské správě a jiným.ÚZSVM získal budovu v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů a až do jejího prodeje zajišťoval údržbu a provoz ve prospěch jiných organizačních složek státu. O prodeji formou výběrového řízení rozhodla Vláda ČR.Děkuji za informování veřejnosti.PhDr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace