Středa, 23. října 2019

ÚZSVM prodal nemovitosti na Teplicku

30.09.2010
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), získal prodejem nemovitého a movitého majetku více než 800 tisíc korun do státního rozpočtu.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), získal prodejem nemovitého a movitého majetku více než 800 tisíc korun do státního rozpočtu.ÚZSVM se podařilo prodat majetek hned v 1. kole výběrového řízení. Jednalo se o 3 pozemky o celkové výměře cca 4 tisíce m2, halu a mobilní buňku. Majetek v katastrálním území Dubí “ Pozorka je součástí uzavřeného areálu pomocných provozů Krušnohorského divadla Teplice, který byl v minulosti používán jako sklad a středisko dopravy.Po zrušení právnické osoby Krušnohorské divadlo byly nemovitosti převedeny na Okresní úřad Teplice. ÚZSVM připadl tento majetek ze zákona v souvislosti se zrušením okresních úřadů.Informace o veškerém nemovitém majetku, který ÚZSVM nabízí ve výběrových řízeních, mohou zájemci nalézt také na webových stránkách ÚZSVM, a to v odkazu www.uzsvm.cz/majetek.php, kde lze vybírat podle regionu, ceny nebo podle druhu nemovitosti.Děkuji za informování veřejnosti.PhDr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace