Pondělí, 21. října 2019

Rybníček už nepatří státu

21.09.2009
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových převedl na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR vodní plochu Noldenteich, která se nachází v menším chráněném území v katastru obce Kunratice.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových převedl na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR vodní plochu Noldenteich, která se nachází v menším chráněném území v katastru obce Kunratice. Jedná se o lokalitu na území Lužických hor, kde se hojně vyskytuje ohrožená masožravá rostlina rosnatka okrouhlolistá, ale také další vzácné a regionálně významné druhy rostlin. ije tam i řada zvláště chráněných druhů živočichů. Účetní hodnota převedeného majetku je více než šedesát tisíc korun tisíc korun.