Středa, 27. května 2020

Stovky zabavených rostlin konopí putují do spalovny

22.09.2009
Tečku za jedním z nejrozsáhlejších případů zabraných věcí z trestné činnosti neznámého pachatele udělal strakonický úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

Tečku za jedním z nejrozsáhlejších případů zabraných věcí z trestné činnosti neznámého pachatele udělal strakonický úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Mezi zabranými věcmi bylo i 609 rostlin konopí setého a kompletní zařízení ke zpracování. Úřadu připadly tyto věci rozhodnutím Policie ČR. Podle vedoucí oddělení komunikace ÚZSVM Jany Rennerové k fyzickému předání nedošlo a věci dál zůstaly v držení Policie ČR. Úřad je nyní administrativně převedl ministerstvu vnitra. Teprve pak může dojít k likvidaci ve spalovně.