Pondělí, 21. října 2019

Zchátralý most stařičkého mocnáře nikdo nechce

19.09.2009
Historickou stavbu, kterou zatím vlastní stát, nechají pravděpodobně zbourat hasiči.

HISTORIE

Ostrav/ Krajská metropole Ostrava má několik mostů, které překlenují řeku Ostravici, ale svému účelu již neslouží. Jedním z nich je například uzavřený most vedoucí od Karoliny na slezskoostravskou stranu, který mimochodem pomohl v roce 1945 zachránit Josef Brabec a přišel při tom o život.

Další takovou stavbou je mostní torzo, které bylo součástí okresní silnice Vítkovice - Kunčice. Vlastně to byla jedna z nejdůležitějších komunikací ve městě, která vedla do významného správního centra, jímž byl ještě na přelomu 19. a 20. století Frýdek. Dnes jeho zbytky hyzdí řeku i město.Krásný most

Záměr postavit most spojující Vítkovice a Kunčice spadá do roku 1903, a to v souvislosti s budováním okresní silnice. O jeho stavbu usilovaly společně vítkovická radnice a železárny. Ale až poté, co byl vydán zákon, že z nového mostu lze dalších čtyřicet let vybírat mýtné, se nakonec našlo dost peněz na jeho stavbu. Finančně přispělo i Vítkovické horní a hutní těžířstvo.

Za deset měsíců byla stavba hotova, takže po ní mohly v roce 1905 projet první auta a koňské povozy. Pilíře postavila vídeňská firma Rella a Neffe, ocelovou konstrukci, která je na pilířích posazena, dodala mostárna Vítkovických železáren. O tom, jak si místní lidé nové stavby vážili, svědčí skutečnost, že obecní radní Vítkovic projevili přání, aby dostala vznešené jméno Most císaře Františka Josefa I., což ale muselo nejprve schválit mnoho instancí.
Proto Okresní silniční výbor v Moravské Ostravě udělil povolení most takto pojmenovat až v roce 1906.

Mýtné se začalo vybírat teprve v roce 1908, ale nebylo příliš vysoké. Například za koňský povoz anebo auto byla stanovena taxa dvacet haléřů, cyklistu stál přejezd mostu šest haléřů. Vybíralo se až do roku 1920. Za druhé světové války se o most bojovalo, takže byl poškozen. Vítkovická mostárna ho opravila v roce 1947.Hledá se vlastník

Most se přestal používat po roce 1965, kdy byla dokončena magistrála Rudná. Od té doby byla stavba vlastně bezprizorná. Došlo to tak daleko, že když se v roce 2004 pátralo po skutečném vlastníku tohoto mostu, nebylo možné dohledat, komu vlastně patří. Zvláště když byl z velké části zaplacen z mýtného. Stavba proto přešla do majetku státu a spravuje ji Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Ten se pokoušel most prodat, ale bezúspěšně. Ostravský magistrát přišel v té době s nezávaznou úvahou, že by snad bylo možné použít patky mostu jako základ ocelové lávky, která by byla součástí budoucí cyklostezky. Z tohoto nápadu rychle sešlo, přemostění by bylo velmi drahé, a také trasy cyklostezek nemají na tento most vhodnou návaznost.V lokalitě, kde most stojí, se i vraždilo
Zmíněný most stojí nedaleko místa, kde před historickým jezem vytékal náhon, který kdysi poháněl většinu ostravských mlýnů, později také hamry ve Vítkovicích. Jde o starobylou lokalitu, kde v pozdním středověku vytrvale docházelo kvůli jezu ke sporům mezi Slezskou (tehdy Polskou) a Moravskou Ostravou, půtky přerostly až k vraždě. Zbytek mostu je ve velmi špatném stavu, po roce 1990 se stal cílem hromadných nájezdů sběračů kovů. Mezi různými skupinami zde dokonce docházelo ke rvačkám. Všechno, co bylo možné z ocelové konstrukce odšroubovat, odříznout, dokonce i upálit autogenem, je pryč. Zbytek, který zůstal, je zkorodovaný, chatrný a může se dokonce zřítit do řeky. Možná i toto je důvod, proč o most dnes nikdo nestojí.Hasiči už čekají

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových nabídl letos bezúplatné převedení mostu na město. Vyšel vstříc i v souvislosti se statickou revizí konstrukce.

Celou záležitost projednala Rada města Ostravy, a ta doporučila zastupitelstvu, aby zmíněnou nabídku neakceptovalo. Což se s největší pravděpodobností na jednání zastupitelstva, které se uskuteční příští týden, stane. Budoucnost tohoto historického mostu rozhodně není růžová.

Jestliže ho město odmítne převzít, bude bezúplatně převeden na Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, který se postará o jeho likvidaci. A to bude definitivní tečka za starým císařským mostem.CÍSAŘ˜SKÝ MOST. Starý most přes Ostravici vedoucí z Vítkovic do Kunčic byl postaven v roce 1905. O rok později dostal vznešené jméno Most císaře Františka Josefa I. Využívat se přestal v roce 1965 a s největší pravděpodobností ho čeká demolice.