Sobota, 4. dubna 2020

Na převedených pozemcích budou cyklostezky

23.09.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Opava a Bruntál (Území pracoviště Ostrava), dokončil majetkoprávní vypořádání 27 pozemků ve vlastnictví ČR, jejichž celková účetní hodnota převyšuje 1 milion korun.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Opava a Bruntál (Území pracoviště Ostrava), dokončil majetkoprávní vypořádání 27 pozemků ve vlastnictví ČR, jejichž celková účetní hodnota převyšuje 1 milion korun.Statutárnímu městu Opava bylo bezúplatně převedeno 6 pozemků v katastrálních územích Opava “ Předměstí, Kateřinky u Opavy, Držkovice a Vávrovice. Dalších 12 pozemků katastrálních územích Vávrovice, Opava “ Předměstí a Malé Hoštice ÚZSVM na základě zákona převedl do vlastnictví obcí.Obce Brumovice získala bezúplatným převodem 2 pozemky v katastrálních územích Brumovice u Opavy a Skrochovice. Na těchto pozemcích bude vybudována cyklistická trasa č. 55 s názvem Slezská magistrála, která spojí Krnov, Úvalno, Brumovice, Holasovice, Opavu a Velké Hoštice.V katastrálním území Velké Hoštice převedl ÚZSVM celkem 4 pozemky obci Velké Hoštice, a to smlouvou o bezúplatném převodu nemovitostí.U dalších třech pozemků ÚZSVM dohledal právo hospodařit Zemědělskému podniku Razová, s. p., kterému byly následně tyto pozemky převedeny souhlasným prohlášením.Děkuji za informování veřejnosti.v z. PhDr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace