Pondělí, 17. února 2020

Převedené pozemky mají hodnotu téměř osm milionů korun

01.09.2009
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), pokračují v převodech pozemků pod komunikacemi.

Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), pokračují v převodech pozemků pod komunikacemi.Ř˜editelství silnic a dálnic ČR získalo do svého vlastnictví bezúplatně od ÚZSVM 3 rozlehlé pozemky v katastrálním území Litoměřice, které se nacházejí pod tělesem silnice I. třídy. Pozemky o výměře 21.292 m2 jsou v celkové účetní hodnotě bezmála 4 miliony korun.Ústecký kraj ve stejném katastrálním území získal od ÚZSVM bezúplatným převodem do svého vlastnictví 4 pozemky o celkové rozloze 9.900 m2. Jednalo se o pozemky nacházející se pod silnicí II. třídy a pozemky, které budou zastavěny přivaděčem k průmyslové zóně Prosmyky, jejímž investorem je právě Ústecký kraj. Účetní hodnota zmíněných pozemků je téměř 3,7 milionů korun.Děkuji za informování veřejnosti.v z. PhDr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace