Čtvrtek, 23. ledna 2020

Středověké městské opevnění ve vlastnictví Mikulova

07.09.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl do vlastnictví města Mikulov nemovitou kulturní památku. Jednalo se o 3 pozemky a budovy bez popisných čísel v katastrálním území Mikulov, které tvoří městské opevnění.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl do vlastnictví města Mikulov nemovitou kulturní památku. Jednalo se o 3 pozemky a budovy bez popisných čísel v katastrálním území Mikulov, které tvoří městské opevnění.S výstavbou městských hradeb započalo město po roce 1625, v roce 1703 se následně pracovalo na jejich obnově a zlepšení, neboť jižní Morava byla ohrožena uherskými rebely. V polovině 19. století ztratily hradby na významu, protože pominulo nebezpečí nepřátelských vpádů. Od této doby se městské hradby stávaly součástí přilehlých nemovitostí nebo byly částečně zbourány. Stát získal tento majetek na základě konfiskace podle dekretu prezidenta republiky č. 12/1945 Sb.Převedený majetek tvoří poslední zbytky uceleného městského opevnění se všemi prvky obranného systému. Spolu s prvky opevnění zámku a s věží prachárny na Kozím hrádku jde o doklad propracovaného systému středověkého opevnění města.Děkuji za informování veřejnosti.v z. PhDr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace