Čtvrtek, 23. ledna 2020

ÚZSVM předal k likvidaci návykové látky

08.09.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Strakonice (Územní pracoviště České Budějovice), dokončil jeden z nejrozsáhlejších případů zabraných věcí z trestné činnosti neznámého pachatele.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Strakonice (Územní pracoviště České Budějovice), dokončil jeden z nejrozsáhlejších případů zabraných věcí z trestné činnosti neznámého pachatele.Jednalo se o případ z oblasti výroby a distribuce omamných a návykových látek, prekursorů a zařízení k jejich výrobě. Zabráno bylo celkem 72 položek, a to včetně 609 kusů rostlin konopí setého a kompletního zařízení ke zpracování. ÚZSVM připadl tento majetek rozhodnutím Policie ČR, která tím zabránila dalšímu páchání trestné činnosti.K fyzickému předání dotčeného majetku nedochází, protože po celou dobu zůstává v držení Policie ČR. ÚZSVM administrativním úkonem předává příslušnost hospodaření s návykovými látkami propadlými nebo zabranými v trestním řízení Ministerstvu vnitra ČR. Policie ČR pak zadržené drogy a zařízení k jejich výrobě za velice přísných podmínek zlikviduje ve spalovně.Pozn.: Prekursor je výchozí látka nebo částice, z níž chemickou přeměnou vzniká výsledný produkt.Děkuji za informování veřejnosti.v z. PhDr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace