Čtvrtek, 23. ledna 2020

ÚZSVM předal městu administrativní budovu

09.09.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), předal městu Tábor poslední z celkem šesti administrativních budov po bývalém okresním úřadu.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), předal městu Tábor poslední z celkem šesti administrativních budov po bývalém okresním úřadu.Budova s pozemkem se nachází v Táboře v ulici Kvapilova. Bezúplatný převod je omezen podmínkou, že po dobu 20 let mohou být převedené nemovitosti využívány pouze pro výkon veřejné správy, nebo pro potřeby občanských sdružení a jiných neziskových právnických osob, které vykonávají svou činnost ve veřejném zájmu.V současné době jsou již v této budově umístěny neziskové organizace, které sdružují hendikepované spoluobčany “ Svaz pro tělesně postižené Jihočeského kraje, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v ČR, Český červený kříž, Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje a Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR.Bezúplatný převod tohoto majetku z důvodu veřejného zájmu schválila Vláda ČR, smlouvu o převodu schválilo Ministerstvo financí ČR.ÚZSVM převodem objektu v ulici Kvapilova dokončil realizaci 6 administrativních budov po bývalém Okresním úřadu Tábor.

Celkem 3 z objektů po okresním úřadu realizoval ÚZSVM formou výběrového řízení a prodal je za celkovou částku přesahující 20,5 milionů korun, kterou pak odvedl do státního rozpočtu. Další 2 objekty převedl ÚZSVM bezúplatně z důvodu veřejného zájmu městu Tábor a jeden objekt předal Úřadu práce v Táboře.Děkuji za informování veřejnosti.v z. PhDr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace