Středa, 22. ledna 2020

ÚZSVM prodal památku v centru města

16.09.2009
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Semily (Územní pracoviště Hradec Králové), za 5,6 milionu korun prodal v 9. kole výběrového řízení administrativní budovu v centru Semil.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Semily (Územní pracoviště Hradec Králové), za 5,6 milionu korun prodal v 9. kole výběrového řízení administrativní budovu v centru Semil. Budova po bývalém Okresním úřadu Semily a další 3 související pozemky o celkové výměře 937 m2 připadly ÚZSVM po zrušení okresních úřadů.Administrativní budovu původně tvořily 3 samostatné objekty postavené v roce 1908, které sloužily jako bytové domy až do roku 1988, kdy byly rekonstrukcí přestavěny na jeden dům č. p. 74. Po rekonstrukci budova sloužila jako okresní knihovna a následně byla využita jednotlivými referáty okresního úřadu. V podkroví budovy je bytová jednotka. Od roku 2005 nebyla budova využívána a její správa zatěžovala stát nezbytnými náklady.Prodej nemovitostí byl ovlivněn skutečností, že se jednalo o kulturní památku, proto platnost smlouvy o prodeji nemovitostí podléhala schválení Ministerstva kultury.

Částku získanou prodejem odvedl ÚZSVM do státního rozpočtu. Prodej majetku formou výběrového řízení schválila Vláda ČR.Děkuji za informování veřejnosti.v z. PhDr. Jana Rennerová, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace