Středa, 20. listopadu 2019

Chátrající budova patologie prodána

03.09.2009
Chátrající budova patologie prodána
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Příbram (Územní pracoviště Střední Čechy), prodal za 1,9 milionu korun ve výběrovém řízení 4/9 rozestavěné stavby v katastrálním území Příbram. Jednalo se o budovu občanské vybavenosti, která je postavena na parcelách cizích vlastníků.
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Příbram (Územní pracoviště Střední Čechy), prodal za 1,9 milionu korun ve výběrovém řízení 4/9 rozestavěné stavby v katastrálním území Příbram. Jednalo se o budovu občanské vybavenosti, která je postavena na parcelách cizích vlastníků.

Původně byla rozestavěná budova patologie zapsaná v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu v Příbrami jako vlastnictví České republiky, kdy se 4/9 byl příslušný hospodařit Okresní úřad Příbram a zbývajících 5/9 bylo v právu hospodaření státního podniku Diama, Stráž pod Ralskem. Stavba byla v roce 1992 zastavena z důvodu nedostatku finančních prostředků. V roce 1998 poničil budovu požár a od té doby se nachází ve špatném technickém stavu.

ÚZSVM získal majetek po zaniklém okresním úřadu v Příbrami. V roce 2005 převedl státní podnik Diamo svůj podíl stavby patologie darovací smlouvou na město Příbram, které má tento podíl ve vlastnictví doposud.

ÚZSVM zisk z prodeje odvedl do státního rozpočtu.