Středa, 20. listopadu 2019

Na převedených pozemcích budou cyklostezky

23.09.2009
Na převedených pozemcích budou cyklostezky
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Opava a Bruntál (Území pracoviště Ostrava), dokončil majetkoprávní vypořádání 27 pozemků ve vlastnictví ČR, jejichž celková účetní hodnota převyšuje 1 milion korun.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Opava a Bruntál (Území pracoviště Ostrava), dokončil majetkoprávní vypořádání 27 pozemků ve vlastnictví ČR, jejichž celková účetní hodnota převyšuje 1 milion korun.Statutárnímu městu Opava bylo bezúplatně převedeno 6 pozemků v katastrálních územích Opava “ Předměstí, Kateřinky u Opavy, Držkovice a Vávrovice. Dalších 12 pozemků katastrálních územích Vávrovice, Opava “ Předměstí a Malé Hoštice ÚZSVM na základě zákona převedl do vlastnictví obcí.Obce Brumovice získala bezúplatným převodem 2 pozemky v katastrálních územích Brumovice u Opavy a Skrochovice. Na těchto pozemcích bude vybudována cyklistická trasa č. 55 s názvem Slezská magistrála, která spojí Krnov, Úvalno, Brumovice, Holasovice, Opavu a Velké Hoštice.V katastrálním území Velké Hoštice převedl ÚZSVM celkem 4 pozemky obci Velké Hoštice, a to smlouvou o bezúplatném převodu nemovitostí.U dalších třech pozemků ÚZSVM dohledal právo hospodařit Zemědělskému podniku Razová, s. p., kterému byly následně tyto pozemky převedeny souhlasným prohlášením.