Pondělí, 18. listopadu 2019

Školní hřiště patří městysu

24.09.2009
Školní hřiště patří městysu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl školní hřiště o celkové výměře 7.077 m˛, které se nachází v katastrálním území Borotín u Tábora. Majetek byl převeden ve veřejném zájmu, novým vlastníkem se stal městys Borotín.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), bezúplatně převedl školní hřiště o celkové výměře 7.077 m˛, které se nachází v katastrálním území Borotín u Tábora. Majetek byl převeden ve veřejném zájmu, novým vlastníkem se stal městys Borotín.Tento pozemek, jehož účetní hodnota je 50 tisíc korun, je veden v katastru nemovitostí jako sportoviště a rekreační plocha a je užíván ke sportovní a tělovýchovné činnosti. Městys Borotín se smluvně zavázal, že předmětný pozemek bude i nadále využívat k uvedené činnosti.V současné době je pozemek zapsán v katastru nemovitostí již na nového vlastníka. Tomuto úkonu předcházelo schválení smlouvy o bezúplatném převodu Ministerstvem financí ČR.