Úterý, 26. května 2020

ÚZSVM předal městu administrativní budovu

09.09.2009
ÚZSVM předal městu administrativní budovu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), předal městu Tábor poslední ze 6 administrativních budov po bývalém okresním úřadu.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), předal městu Tábor poslední ze 6 administrativních budov po bývalém okresním úřadu.Budova s pozemkem se nachází v Táboře v ulici Kvapilova. Bezúplatný převod je omezen podmínkou, která stanovuje, že po dobu 20 let mohou být převedené nemovitosti využívány pouze pro potřeby občanských sdružení a jiných neziskových právnických osob, které vykonávají svou činnost ve veřejném zájmu, nebo pro výkon veřejné správy.V současné době jsou již v této budově umístěny neziskové organizace, které sdružují hendikepované spoluobčany - Svaz pro tělesně postižené Jihočeského kraje, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých v ČR, Český červený kříž, Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje a Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR.Bezúplatný převod tohoto majetku z důvodu veřejného zájmu byl schválen usnesením Vlády ČR, smlouvu o převodu schválilo Ministerstvo financí ČR.ÚZSVM převodem objektu v ulici Kvapilova dokončil realizaci 6 administrativních budov po bývalém Okresním úřadu Tábor. Celkem 3 z objektů po okresním úřadu realizoval ÚZSVM formou výběrového řízení a prodal za celkovou částku přesahující 20,5 milionů korun, kterou pak odvedl do státního rozpočtu. Další 2 objekty převedl ÚZSVM bezúplatně z důvodu veřejného zájmu Městu Tábor a jeden objekt předal Úřadu práce v Táboře.