Úterý, 26. května 2020

ÚZSVM předal pozemky centru sociálních služeb

25.09.2009
ÚZSVM předal pozemky centru sociálních služeb
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Benešov (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedli Hlavnímu městu Praze 2 pozemky v katastrálním území Bořkovice.

Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Benešov (Územní pracoviště Střední Čechy), bezúplatně převedli Hlavnímu městu Praze 2 pozemky v katastrálním území Bořkovice.Předané pozemky jsou součástí areálu příspěvkové organizace Integrovaného centra sociálních služeb Odlochovice, jehož zřizovatelem je Hlavní město Praha. Centrum sociálních služeb pomáhá osobám s mentálním postižením a poruchami vývoje v začleňování do společnosti. Účetní hodnota pozemků o celkové výměře 74 m2 je cca 1.500 korun.Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí z důvodu veřejného zájmu obsahuje desetiletou omezující lhůtu pro další nakládání s těmito pozemky, aby byl plněn účel převodu.