Úterý, 12. listopadu 2019

ÚZSVM předal pozemky pod školkou

10.09.2009
ÚZSVM předal pozemky pod školkou
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Mělník (Územní pracoviště Střední Čechy), převedl městu Mělník 2 pozemky, které slouží k provozu mateřské školy.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Mělník (Územní pracoviště Střední Čechy), převedl městu Mělník 2 pozemky, které slouží k provozu mateřské školy.Zastavěnou plochu o výměře 423 m2, na níž stojí budova Mateřské školy Mělník a navazující pozemek, zahradu o výměře 1.012 m2 převedl ÚZSVM městu bezúplatně ve veřejném zájmu, a to právě z důvodu, že pozemky jsou využívány k provozování mateřské školy. Účetní hodnota převedeného majetku činila téměř 70 tisíc korun.ÚZSVM tímto převodem zároveň sjednotil vlastnictví budovy s pozemky.