Úterý, 12. listopadu 2019

ÚZSVM převedl chráněný rybníček v Lužických horách

17.09.2009
ÚZSVM převedl chráněný rybníček v Lužických horách
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Děčín (Územní pracoviště Ústí nad Labem), převedl přírodní památku. Jedná se o vodní plochu Noldenteich o celkové výměře 6.024 m2, která se nachází v menším chráněném území. Novým majitelem se stala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Děčín (Územní pracoviště Ústí nad Labem), převedl přírodní památku. Jedná se o vodní plochu Noldenteich o celkové výměře 6.024 m2, která se nachází v menším chráněném území. Novým majitelem se stala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.Rybníček Noldenteich se nachází v katastrálním území Kunratice u České Kamenice, leží na pravostranném přítoku Líseckého potoka. V přítokové zóně rybníku je vyvinuta jedinečná rašelinná olšina s rašeliništěm v přítokové zóně. Jedná se o lokalitu na území Lužických hor, kde se hojně vyskytuje ohrožená rostlina rosnatka okrouhlolistá a také další vzácné a regionálně významné druhy rostlin. ije zde mj. také řada zvláště chráněných druhů živočichů, např. čolek velký, ledňáček říční a další.Účetní hodnota převedeného majetku je více než 60 tisíc korun. ÚZSVM předal zmíněnou vodní plochu Protokolem o předání majetku státu.Rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia) je jedním z druhově nejpočetnějších rodů masožravých rostlin. Botanické jméno odvozené z řeckého drosos (rosa, kapička rosy) stejně jako její český název odkazují na blyštivé kapičky lepkavé kapaliny, které jsou velmi podobné ranní rose.Zástupci všech druhů, kterých je více než 170, jsou schopni přivábit, chytit a strávit drobný hmyz za pomoci drobných stopkatých lepivých žláz pokrývajících povrch jejich listů. Tímto způsobem chycený hmyz je využíván jako náhrada za špatný přísun živin z prostředí, ve kterém rostlina přirozeně roste. Jednotlivé druhy rosnatek se mohou značně lišit jak velikostí, tak i tvarem. K rozpuštění polapeného hmyzu přilepeného k výrůstkům na listech používá rosnatka enzymy, z těl hmyzu získává dusičnany a další výživné látky.