Pondělí, 18. listopadu 2019

ÚZSVM prodal 5/24 domu

11.09.2009
ÚZSVM prodal 5/24 domu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Písek (Územní pracoviště České Budějovice), za téměř 400 tisíc korun prodal spoluvlastnický podíl 5/24 domu v Milevsku. Novým majitelem se stal jeden ze spoluvlastníků, který o převod projevil zájem.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Písek (Územní pracoviště České Budějovice), za téměř 400 tisíc korun prodal spoluvlastnický podíl 5/24 domu v Milevsku. Novým majitelem se stal jeden ze spoluvlastníků, který o převod projevil zájem.Tento majetek připadl do vlastnictví státu jako tzv. odúmrť. ÚZSVM se podařilo prodat spoluvlastnický podíl domu včetně podílu stavebního pozemku za více než 380 tisíc korun, přičemž účetní hodnota činila 154 tisíc korun. Státu byla zároveň za tento podíl nemovitostí uhrazena náhrada za užívání ve výši bezmála 40 tisíc korun, která mu příslušela. V domě se nachází prodejna obuvi.ÚZSVM odvedl výtěžek z prodeje majetku do státního rozpočtu.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.