Pondělí, 18. listopadu 2019

ÚZSVM prodal kulturní památky

15.09.2009
ÚZSVM prodal kulturní památky
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Písek (Územní pracoviště České Budějovice), prodal 2 nemovité kulturní památky “ tzv. masné krámky. Ty se nacházejí v historickém centru města Písku a jsou vedeny v Ústředním seznamu kulturních památek.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Písek (Územní pracoviště České Budějovice), prodal 2 nemovité kulturní památky “ tzv. masné krámky. Ty se nacházejí v historickém centru města Písku a jsou vedeny v Ústředním seznamu kulturních památek.V prvním případě prodal ÚZSVM spoluvlastnický podíl 1/2 masného krámku včetně podílu stavebního pozemku druhému spoluvlastníkovi. Další masný krámek s pozemkem prodal ÚZSVM ve výběrovém řízení.ÚZSVM získal prodejem obou památek více než 300 tisíc korun, přičemž účetní hodnota byla necelých 50 tisíc korun.Smlouvy o prodeji schválilo Ministerstvo kultury ČR. Výtěžek z tohoto prodeje odvede ÚZSVM do státního rozpočtu.