Úterý, 26. května 2020

ÚZSVM sjednocuje vlastnictví pozemků a komunikací

21.09.2009
ÚZSVM sjednocuje vlastnictví pozemků a komunikací
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl 6 pozemkových parcel ؘeditelství silnic a dálnic ČR. Celková hodnota těchto pozemků činila téměř 1,5 milionu korun.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl 6 pozemkových parcel Ř˜editelství silnic a dálnic ČR. Celková hodnota těchto pozemků činila téměř 1,5 milionu korun.Uvedené pozemky se nacházejí v katastrálním území Smolín, Pohořelice, Podivín, Mušov a Ladná. Předané parcely jsou zastavěny komunikací I. třídy, která tvoří obchvat města Pohořelice, a také dálnicí D2 vedoucí z Brna do Bratislavy. Správcem obou komunikací je Ř˜editelství silnic a dálnic ČR. ÚZSVM tímto bezúplatným převodem umožnil sjednocení vlastnictví pozemků a komunikací.