Středa, 20. listopadu 2019

ÚZSVM sjednotil vlastnictví nemovitostí v ústavu sociální péče

30.09.2009
ÚZSVM sjednotil vlastnictví nemovitostí v ústavu sociální péče
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), sjednotili vlastnictví nemovitostí v areálu Ústavu sociální péče Háj u Duchcova.

Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), sjednotili vlastnictví nemovitostí v areálu Ústavu sociální péče Háj u Duchcova.ÚZSVM bezúplatně převedl 5 pozemků Ústeckému kraji, který je zřizovatelem ústavu sociální péče. Na předaných pozemcích, které se nacházejí v areálu ústavu, jsou zastavěné plochy. Je zde vybudované sportoviště, rekreační plocha, odpočinkové zóny a dále přístupové cesty k jednotlivým budovám areálu a také parkoviště. Účetní hodnota předaných pozemků je více než 100 tisíc korun, celková výměra pak 9.627 m2.Ústav sociální péče zajišťuje komplexní sociální péči pro mentálně postižené občany a osoby s tělesnou a smyslovou vadou od 3 let věku.