Pondělí, 18. listopadu 2019

ÚZSVM zřizuje na pozemcích věcná břemena

18.09.2009
ÚZSVM zřizuje na pozemcích věcná břemena
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Blansko (Územní pracoviště Brno), zřizuje věcná břemena na pozemcích státu, se kterými hospodaří ÚZSVM. Částky, které za zřízení věcných břemen platí zájemci o umístění staveb, následně ÚZSVM odvádí do státního rozpočtu.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Blansko (Územní pracoviště Brno), zřizuje věcná břemena na pozemcích státu, se kterými hospodaří ÚZSVM. Částky, které za zřízení věcných břemen platí zájemci o umístění staveb, následně ÚZSVM odvádí do státního rozpočtu.Na Blanensku tak ÚZSVM jen od začátku roku odvedl za zřízení 25 věcných břemen do státního rozpočtu částku převyšující 940 tisíc korun. Odbor Odloučené pracoviště Blansko hospodaří s velkým počtem pozemků, které jsou velikostí a polohou vhodné k umístění staveb. Jedná se převážně o tzv. stavby linioné, tedy o elektrické či plynové vedení, vodovodní a kanalizační řad a v neposlední řadě o kabelové vedení informačních technologií.Při zřízení věcného břemene dochází zpravidla ke snížení hodnoty pozemku, proto ÚZSVM vyžaduje, aby již v projetkové dokumentaci byl předmětný pozemek v co nejmenší míře dotčen, a to včetně ochranného pásma stavby. Částka, kterou hradí oprávněný z věcného břemene a kterou ÚZSVM odvádí do státního rozpočtu, se odvíjí od výměry ochranného pásma stavby.Pozn.: Rozsah ochranného pásma a omezení vlastnického práva upravuje v těchto případech zejména zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon a zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích.