Pondělí, 18. listopadu 2019

Z majetku státu vznikne mateřská škola

29.09.2009
Z majetku státu vznikne mateřská škola
ÚZSVM, Územní pracoviště Střední Čechy, bezúplatně převedl obci Sibřina rodinný dům s přilehlými pozemky. Nemovitý majetek v účetní hodnotě více než 720 tisíc korun se nachází v katastrálním území Sibřina, nedaleko východních hranic hlavního města Prahy.

ÚZSVM, Územní pracoviště Střední Čechy, bezúplatně převedl obci Sibřina rodinný dům s přilehlými pozemky. Nemovitý majetek v účetní hodnotě více než 720 tisíc korun se nachází v katastrálním území Sibřina, nedaleko východních hranic hlavního města Prahy.Obec se podpisem smlouvy zavázala, že dům do 5 let zrekonstruuje a vybuduje zde mateřskou školu s hřištěm, zahradou a společným dvorem. ÚZSVM převodem majetku, který připadl státu jako tzv. odúmrť, pomohl řešit problém nedostatečné kapacity předškolních zařízení.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.