Úterý, 26. května 2020

Kraj dostal další pozemky

20.09.2007
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), odloučené pracoviště Svitavy, převedl během letošního roku bezúplatně Pardubickému kraji celkem 22 pozemků pod komunikacemi druhé a třetí třídy, jichž je kraj zřizovatelem.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), odloučené pracoviště Svitavy, převedl během letošního roku bezúplatně Pardubickému kraji celkem 22 pozemků pod komunikacemi druhé a třetí třídy, jichž je kraj zřizovatelem. Celkem se tak jedná o plošnou výměru více než 65 tisíc metrů čtverečních.
Převedené pozemky jsou vedeny v katastru nemovitostí jako ,ostatní komunikace˜ nebo ,silnice, sdělila Právu Izabela Noveská, vedoucí samostatného oddělení Komunikace ÚZSVM. Nacházejí se v katastrálních územích Biskupice u Jevíčka, Čtyřicet Lánů, Horky, Chornice, Korouhev, Kukle, Litomyšl, Moravský Lačnov, Osík, Ř˜ikovice u Litomyšle, Svojanov u Borušova, Vendolí a Víska u Jevíčka, upřesnila Noveská.
Pardubický kraj tak do svého vlastnictví získal pozemky, jejichž celková účetní hodnota je téměř 4,3 miliónu korun. Díky těmto převodům došlo ke sjednocení vlastníka pozemků a silničních komunikací.