Úterý, 26. května 2020

Kraj získal pozemky pod silnicemi

12.09.2007
Územní pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ústí nad Labem převedlo bezúplatně do vlastnictví Ústeckého kraje dalších 6 pozemků pod komunikacemi 2. a 3. třídy

Územní pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Ústí nad Labem převedlo bezúplatně do vlastnictví Ústeckého kraje dalších 6 pozemků pod komunikacemi 2. a 3. třídy. Jsou to pozemky, nacházející se v katastrálních územích Předlice, Chabařovice a Stadice, které jsou označeny podle způsobu využití jako silnice, uvedla mluvčí úřadu Izabela Noveská. Celková výměra pozemků je téměř 53 tisíc m2, jejich účetní hodnota činí více než 5,5 milionů korun. Díky převodu těchto pozemků došlo ke sjednocení vlastníka pozemků a silničních těles, kterým je právě Ústecký kraj, dodala.