Úterý, 26. května 2020

Tovačov má další památku

15.09.2007
O mohylu padlých vojáků, která u silnice z Tovačova na Dub nad Moravou připomíná bitvu mezi pruskou a rakouskou armádou z července roku 1866, se bude starat radnice v Tovačově.

O mohylu padlých vojáků, která u silnice z Tovačova na Dub nad Moravou připomíná bitvu mezi pruskou a rakouskou armádou z července roku 1866, se bude starat radnice v Tovačově.
Sedm metrů vysoký pomník, jenž je zapsán v seznamu nemovitých kulturních památek, na město bezúplatně převedl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.Na mramorové desce jsou tam vyryta jména 288 vojáků padlých při srážce u Tovačova.