Středa, 22. ledna 2020

Realizace státního majetku přinášejí výnosy

10.09.2007
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Rokycany (Územní pracoviště Plzeň), zrealizoval za 1. pololetí roku 2007 majetek v celkové hodnotě 3,5 milionu korun.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Rokycany (Územní pracoviště Plzeň), zrealizoval za 1. pololetí roku 2007 majetek v celkové hodnotě 3,5 milionu korun.Z této částky v účetní evidenci činily pozemky téměř dva miliony korun, budovy a nebytové prostory půl milionu korun a movité věci přes jeden milion korun.Součástí takto realizovaného majetku v období 1. pololetí roku 2007 byl také prodej budovy bývalé zemědělské usedlosti s devíti pozemky v katastrálním území Skomelno. ÚZSVM tento majetek nabytý z odúmrti prodal ve výběrovém řízení za částku 311 tisíc korun.Finanční výnosy z realizací majetku odvádí ÚZSVM do státní pokladny.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytými věcmi respektive majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb. o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích v platném znění.

Děkuji za informování veřejnosti.Bc. Izabela Noveská, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace