Čtvrtek, 20. února 2020

ÚZSVM převedl další pozemky pod komunikacemi

11.09.2007
ÚZSVM, Územní pracoviště Ústí nad Labem, převedl bezúplatně do vlastnictví Ústeckého kraje dalších 6 pozemků pod komunikacemi 2. a 3. třídy.

ÚZSVM, Územní pracoviště Ústí nad Labem, převedl bezúplatně do vlastnictví Ústeckého kraje dalších 6 pozemků pod komunikacemi 2. a 3. třídy.Šlo o pozemky v katastrálních územích Předlice, Chabařovice a Stadice, které jsou označeny podle způsobu využití jako silnice. Celková výměra pozemků je téměř 53 tisíc m2, jejich účetní hodnota činí více než 5,5 milionů korun. Příslušnost hospodaření s těmito pozemky přešla na ÚZSVM ze zákona, po zrušeném Okresního úřadu Ústí nad Labem.Díky převodu těchto pozemků došlo ke sjednocení vlastníka pozemků a silničních těles, kterým je právě Ústecký kraj.Děkuji za informování veřejnosti.Bc. Izabela Noveská, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace