Středa, 26. února 2020

září

ÚZSVM hospodaří také s vodními toky

26.09.2007
ÚZSVM hospodaří také s vodními toky
ÚZSVM realizuje majetek státu v souladu s platnými právními předpisy, a to nejen formou úplatných nebo bezúplatných převodů, ale jedná-li se o majetek pro stát nepotřebný, také převodem příslušnosti hospodaření jiné organizační složce státu.

Chýnov může vybudovat hřiště

24.09.2007
Chýnov může vybudovat hřiště
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), prodali ve výběrovém řízení pozemek v katastrálním území Chýnov u Tábora.

ÚZSVM převedl pozemek

20.09.2007
ÚZSVM převedl pozemek
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Pelhřimov (ÚP České Budějovice), bezúplatně převedli do vlastnictví Města irovnice pozemek pod místní komunikací.

Další pozemky pod komunikacemi převedeny

19.09.2007
Další pozemky pod komunikacemi převedeny
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně předali Ústeckému kraji další pozemky pod komunikacemi, pro stát nepotřebný majetek.

ÚZSVM bezúplatně převedl pozemky pod komunikacemi

18.09.2007
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Hodonín (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedli pozemky pod místními komunikacemi Městu Hodonín.

ÚZSVM předal věci z trestné činnosti

14.09.2007
ÚZSVM předal věci z trestné činnosti
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), během 1. pololetí letošního roku vyřešili 8 případů zabrání nebo propadnutí věci z trestné činnosti.

ÚZSVM převedl Pardubickému kraji pozemky pod komunikacemi

13.09.2007
ÚZSVM  převedl Pardubickému kraji pozemky pod komunikacemi
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy (Územní pracoviště Hradec Králové), během letošního roku bezúplatně převedl Pardubickému kraji už 22 pozemky pod komunikacemi 2. a 3. třídy.

ÚZSVM hospodaří také s nepotřebným majetkem státu

12.09.2007
ÚZSVM hospodaří také s nepotřebným majetkem státu
Od začátku letošního roku získali zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Ústí nad Orlicí (Územní pracoviště Hradec Králové), do rozpočtu státu částku téměř 6 milionů korun.

ÚZSVM převedl další pozemky pod komunikacemi

11.09.2007
ÚZSVM převedl další pozemky pod komunikacemi
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Hospodaření s majetkem státu Územního pracoviště Ústí nad Labem, převedli bezúplatně do vlastnictví Ústeckého kraje dalších šest pozemků pod komunikacemi 2. a 3. třídy.

ÚZSVM předal knihy z 19. století, bankovky a sbírku známek

06.09.2007
ÚZSVM předal knihy z 19. století, bankovky a sbírku známek
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Sokolov (Územní pracoviště Plzeň), předali Národnímu památkovému ústavu, Územnímu odbornému pracovišti Loket, movité věci, které ÚZSVM získal jako tzv. odúmrť.

Realizace státního majetku přinášejí výnosy

06.09.2007
Realizace státního majetku přinášejí výnosy
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Rokycany (Územní pracoviště Plzeň) zrealizoval za I. pololetí roku 2007 majetek v celkové hodnotě 3 a půl milionu korun.

ÚZSVM prodal budovu zdravotního střediska

05.09.2007
ÚZSVM prodal budovu zdravotního střediska
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), předali novému majiteli objekt zdravotního střediska v Oseku u Duchcova.