Úterý, 26. května 2020

Část hradu získá kraj

30.09.2006

Převod části hradu z majetku státu do rukou kraje je v poslední fázi. Smlouva o bezúplatném převodu už je podepsaná nějaký čas. Vše už prošlo i schvalovacím řízením na ministerstvu kultury. Následovat bude vklad do katastru nemovitostí. Jde o kus této národní kulturní památky, kde dnes sídlí Muzeum středního Pootaví. Právě jeho zřizovatelem je také kraj.


V roce 1925 koupila zmíněný historický objekt i pozemky skupina soukromých osob. Po roce 1950 přešel hradní palác, kde jsou expozice muzea, ze tří čtvrtin na stát. "Nyní se vlastníkem této části hradu stává Jihočeský kraj," potvrdila Izabela Noveská z úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Zbývající čtvrtina patří městu.