Úterý, 26. května 2020

Majetek po malíři Vojtěchu Hynaisovi získala Národní galerie

01.09.2006
Majetek po malíři Vojtěchu Hynaisovi v hodnotě 650.000 korun, který získal stát jako odúmrť, převedl v těchto dnech Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) do vlastnictví pražské Národní galerie. ČTK to dnes za úřad oznámila Izabela Noveská.

Majetek po malíři Vojtěchu Hynaisovi v hodnotě 650.000 korun, který získal stát jako odúmrť, převedl v těchto dnech Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) do vlastnictví pražské Národní galerie. ČTK to dnes za úřad oznámila Izabela Noveská.Součástí převedeného majetku jsou předměty spojené s umělcovým životem, které nenabyl žádný z dědiců, a tudíž připadly státu. Kromě obrazů a skic to jsou i štětce, palety a další malířské potřeby. Za zmínku stojí především dva obrazy. Dílo s názvem V zahrádce je patrně z roku 1891. Souvisí s obdobím umělcovy práce v letech 1887 až 1893, kdy vznikaly malby pro Jubilejní výstavu v Praze. Cena obrazu je dle znaleckého posudku 100.000 korun. Obraz s názvem Kristus před Pilátem pochází z roku 1906 a jeho hodnotu znalci stanovili na 350.000 korun.Vojtěch Hynais (1854-1925) byl známým a uznávaným malířem, dekoratérem a grafikem. Největší popularitu mu však přineslo poněkud netradiční dílo - opona Národního divadla. Umělec se narodil ve Vídni. Část života prožil ve Francii, kde proslul jako dekoratér. Jako jeden z předních příslušníků generace Národního divadla namaloval pro divadlo řadu obrazů, a když při požáru v roce 1881 shořela původní opona, dostal nabídku vytvořit novou. Na ní rozvinul základní ideu divadla Národ sobě a vytvořil dílo, které patří do zlatého fondu české kultury. Hynais zemřel 22. srpna 1925 v Praze a je pohřben na Slavíně.