Úterý, 26. května 2020

Spolky musí o objekty samy projevit zájem

15.09.2006

Nejčastěji mají od státu vypůjčeny objekty či pozemky myslivci, rybáři, včelaři a další zájmové spolky. Do konce letošního roku musí Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) požádat o jejich převod. Pokud tak neučiní, může je ÚZSVM třeba prodat někomu jinému.


Podle sdělení Jiřího Kubrichta, ředitele Územního pracoviště ÚZSVM v Ústí nad Labem, jsou účastníky zmíněných užívacích vztahů občanská sdružení, spolky a další organizace. "Nejčastějšími vypůjčiteli jsou občanská sdružení, působící na úseku myslivosti, rybářství, zahrádkářství, včelařství a chovatelství," sdělil včera.


Předmětem výpůjčky od státu tak jsou nejčastěji budovy, ve kterých tato sdružení provozují svoji činnost. Může jít také o pozemky, na kterých domy stojí, ač ty samotné už jsou v jejich vlastnictví. Organizace mají čas ještě do konce letošního roku, aby o bezúplatný převod do svého majetku či jinou úpravu užívacího vztahu zažádaly. Pokud tak neučiní, je reálné, že o nemovitosti, respektive právo na jejich užívání, přijdou. A to bez náhrady.


"V případě, že se se státem nedohodnou, s majetkem může stát naložit podle zákona. Například, bude-li tento pro stát nepotřebný, může na jeho prodej ÚZSVM vyhlásit výběrové řízení," upozornil J. Kubricht.