Úterý, 26. května 2020

Úřad upravil pravidla užívání majetku

06.09.2006

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových upozorňuje na změny užívacích vztahů k majetku České republiky, které nastanou od příštího roku v souvislosti s novelou zákona 229/2001 Sb.


"V praxi se dosavadní bezúplatné užívání majetku státu upraví jiným způsobem, například nájemní smlouvou, výpůjčkou, kupní smlouvou, smlouvou o bezúplatném převodu nebo jinak. Nedojde-li ale ke vzájemné dohodě, užívací vztahy zaniknou k 2. lednu 2007 bez náhrady," upozornila Izabela Noveská z oddělení komunikace ÚZSMV.