Středa, 23. října 2019

Majetek státu spravuje zvláštní úřad

15.09.2005

Znojmo * Se stále nevyřešenou kauzou převodu historického areálu znojemské Louky se čím dál více skloňuje také Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Přitom většina obyčejných lidí o jeho existenci ani netuší. Z těchto důvodů jsme požádali ředitelku brněnského pracoviště Lenku Kolaříkovou o bližší informace.Jaká je činnost vašeho úřadu?Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je organizační složkou státu zřízen byl 1. 7. 2002. Veškeré informace o našem úřadu najdete na webových stránkách uzsvm.cz. S majetkem, který Česká republika průběžně nabývá, hospodaříme a nakládáme. Z tohoto titulu stát i obce zastupujeme v právních jednáních, vyhotovujeme stanoviska. Také spravujeme zajištěný majetek v přípravném trestním řízení.Mluvíte tu o tom, že stát průběžně majetek nabývá. Jak?Z rozhodnutí soudu buď propadnutím věcí, přímým dědictvím věnovaným státu, může se jednat o opuštěný a nalezený majetek nebo o odúmrť.Co si máme představit pod termínem nakládání s majetkem?Jedná se především o převody ve prospěch jiných organizačních složek státu; kupní smlouvy a smlouvy o bezúplatném převodu ve prospěch fyzických a právnických osob; případně o dočasný nájem nebo výpůjčku a výkon veškerých povinností vlastníka při správě a údržbě majetku.Sídlí úřad i v okrese Znojmo? Kolik objektů spravuje?Naše odloučené pracoviště ve Znojmě najdete na náměstí Armády v budově bývalého okresního úřadu. V současné době má úřad v okrese Znojmo příslušnost hospodaření ke čtyřem desítkám objektů a ke zhruba dvěma a půl tisícům pozemků.Má obyčejný člověk možnost zažádat si o nějaký objekt či pozemek? Jakou formou?Samozřejmě, že může. Pokud příslušnost hospodaření k nemovitosti či pozemku má podle nabývacích titulů náš úřad, může žadatel písemnou formou požádat příslušný odbor o odkup tohoto majetku a pak se již postupuje podle platného zákona o majetku České republiky.