Neděle, 26. ledna 2020

ÚZSVM odvede do státního rozpočtu čtvrt milionu korun

14.09.2005
ÚZSVM odvede do státního rozpočtu čtvrt milionu korun

Realizací nemovitosti v katastrálním území Mělník odvede ÚZSVM do státní pokladny 260.000,- korun. Tuto finanční částku získal ÚZSVM prodejem stavby (dílny), kterou nevyužíval pro plnění úkolů své činnosti. Zájmem ÚZSVM však je, aby pro tento majetek bylo nalezeno další vhodné využití.


Z tohoto důvodu ÚZSVM odbor Odloučené pracoviště Mělník (Územní pracoviště Střední Čechy) nabídl nemovitost na základě platných právních předpisů k prodeji. Novým vlastníkem nemovitosti se tak stala akciová společnost, jež je zároveň vlastníkem pozemku, na kterém se předmětná stavba nachází.