Úterý, 26. května 2020

Města získala pozemky

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), odbor Odloučené pracoviště Litoměřice, převedl několika městům nemovitosti v celkové účetní hodnotě přes 1,1 milionu korun.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), odbor Odloučené pracoviště Litoměřice, převedl několika městům nemovitosti v celkové účetní hodnotě přes 1,1 milionu korun. ÚZSVM převedl do vlastnictví města Roudnice nad Labem 3 pozemky o celkové výměře 8.813 m2 a účetní hodnotě bezmála 620 tisíc korun. Pozemky se nacházejí v menším chráněném území v ochranném pásmu národní kulturní památky Ř˜íp. Zčásti se jedná o pozemky pod místními komunikacemi, které tvoří chodníky k panelovým domům a zčásti sídlištní zeleň. Město Litoměřice bezúplatně získalo do svého vlastnictví 10 pozemků o celkové výměře 1.627 m2 a účetní hodnotě více než 504 tisíc korun. Jednalo se o pozemky v katastrálním území Litoměřice, které se nacházejí pod místními komunikacemi města.
ÚZSVM také převedl pozemky státnímu podniku Povodí Ohře. Převedený pozemek v katastrálním území Poplze o výměře 4.266 m2 se nachází vedle řeky Ohře a pod mostem přes tuto řeku. Další pozemek o výměře 1.858 m2 se nachází v katastrálním území Úštěk a tvoří koryto Úštěckého potoka. Celková účetní hodnota těchto pozemků činí téměř 360 tisíc korun. Státní podnik Povodí Ohře pozemky potřebuje k plnění úkolů v rámci své působnosti a stanoveného předmětu činnosti.