Pondělí, 21. října 2019

Pozemky u Řípu bezúplatně převedeny měst

Litoměřice, 13. 9. 2011-ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), převedl několika městům nemovitosti v celkové účetní hodnotě přes 1,1 milionu korun.
ÚZSVM převedl do vlastnictví města Roudnice nad Labem 3 pozemky o celkové výměře 8.813 m2 a účetní hodnotě bezmála 620 tisíc korun. Pozemky se nacházejí v menším chráněném území v ochranném pásmu národní kulturní památky Říp. Zčásti se jedná o pozemky pod místními komunikacemi, které tvoří chodníky k panelovým domům a zčásti sídlištní zeleň.

Město Litoměřice bezúplatně získalo do svého vlastnictví 10 pozemků o celkové výměře 1.627 m2 a účetní hodnotě více než 504 tisíc korun. Jednalo se o pozemky v katastrálním území Litoměřice, které se nacházejí pod místními komunikacemi města.

ÚZSVM také převedl pozemky státnímu podniku Povodí Ohře. Převedený pozemek v katastrálním území Poplze o výměře 4.266 m2 se nachází vedle řeky Ohře a pod mostem přes tuto řeku. Další pozemek o výměře 1.858 m2 se nachází v katastrálním území Úštěk a tvoří koryto Úštěckého potoka. Celková účetní hodnota těchto pozemků činí téměř 360 tisíc korun. Státní podnik Povodí Ohře pozemky potřebuje k plnění úkolů v rámci své působnosti a stanoveného předmětu činnosti.


Děkuji za informování veřejnosti.PhDr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace