Pondělí, 21. října 2019

Pozemky v areálu stadionu převedeny ve veřejném zájmu

Kroměříž, 6. 9. 2011 - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kroměříž (Územní pracoviště Brno), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl do vlastnictví města Holešova 6 pozemků o celkové výměře 28.370 m˛ v katastrálním území Holešov. Účetní hodnota převedeného majetku v areálu stadionu je bezmála 250 tisíc korun.
Jedná se o pozemky v areálu stadionu, z nichž jeden pozemek je samotnou plochou sportoviště a další pozemek se zelení obklopuje celý areál stadionu. Zbývající pozemky jsou zastavěny tribunami a šatnou a jsou ve vlastnictví města.

Tento sportovní areál stadionu bude i nadále sloužit pro sportovní a tělovýchovné aktivity žáků škol, místních tělovýchovných sdružení a pro občany.


Děkuji za informování veřejnosti.PhDr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace