Pondělí, 21. října 2019

Prodaný pozemek bude využit pro ekologickou stavbu

Klatovy, 14. 9. 2011 - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Klatovy (Územní pracoviště Plzeň), prodal obci Hrádek pozemek o celkové výměře 2.940 m2, který se nachází v katastrálním území Hrádek u Sušice. Důvodem pro převod pozemku je výstavba čističky odpadních vod, protože zmíněná lokalita byla pro tento účel určena jako jediná vhodná.
Pozemek je veden v katastru nemovitostí jako ostatní plocha s využitím jiná plocha, kde se na části pozemku nachází doprovodný dřevinný porost.

Prodejem zmíněného pozemku za cenu 48 tisíc korun přispěl ÚZSVM k tomu, aby obec Hrádek mohla získat dotaci na plánovanou výstavbu čističky odpadních vod pro obce Hrádek a Tedražice. Novému vlastníkovi pozemku bude nyní umožněno zajistit ekologické zpracování odpadních vod.


Děkuji za informování veřejnosti.

PhDr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace