Čtvrtek, 2. dubna 2020

září

ÚZSVM prodal hřbitovní stavbu v Sebranicích

29.09.2011
ÚZSVM prodal hřbitovní stavbu v Sebranicích
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Svitavy (Územní pracoviště Hradec Králové), prodal ve 3. kole výběrového řízení hřbitovní stavbu na hřbitově v Sebranicích.

ÚZSVM prodal pozemky pod sádkami

28.09.2011
ÚZSVM prodal pozemky pod sádkami
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Tábor (Územní pracoviště České Budějovice), za téměř 155 tisíc korun prodal 18 pozemků pod rybochovnými zařízeními na Táborsku. Příjem z prodeje odvedl ÚZSVM do státního rozpočtu.

ÚZSVM předal pozemky pro stavbu silnice

26.09.2011
ÚZSVM předal pozemky pro stavbu silnice
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), předal Ředitelství silnic a dálnic ČR pozemky v hodnotě téměř 2,8 milionu korun.

ÚZSVM prodal spoluvlastnický podíl

22.09.2011
ÚZSVM prodal spoluvlastnický podíl
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Benešov (Územní pracoviště Střední Čechy), prodal spoluvlastnický podíl na 50 pozemcích na Benešovsku. Jednalo se o ideální 1/42 pozemků, za kterou stát získal 60 tisíc korun.

Státní rozpočet obohatí výtěžek z dědictví

21.09.2011
Státní rozpočet obohatí výtěžek z dědictví
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Český Krumlov (Územní pracoviště České Budějovice), odvedl do státního rozpočtu více než 1,3 milionu korun z prodeje nemovitého majetku na Českokrumlovsku.

Padělky světových značek skončily ve spalovně

20.09.2011
Padělky světových značek skončily ve spalovně
Zaměstnanci odboru Odloučené pracoviště Strakonice (Územní pracoviště České Budějovice), zajistili likvidaci více než 500 kusů padělků náramkových hodinek a většího množství padělků dětských hraček.

Kraj získal pozemky na Domažlicku

19.09.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Domažlice (Územní pracoviště Plzeň), bezúplatně převedl Plzeňskému kraji celkem 23 pozemků v účetní hodnotě přes 2 miliony korun.

Padělky za 2 miliony skončily v drtírně odpadu

18.09.2011
Padělky za 2 miliony skončily v drtírně odpadu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště ďár nad Sázavou (Územní pracoviště Brno), zabezpečil likvidaci asi 2 tun napodobenin motorových pil značky Husquarna. Odhadovaná cena padělaného zboží byla 2 miliony korun.

ÚZSVM prodal nemovitosti z dědictví

15.09.2011
ÚZSVM prodal nemovitosti z dědictví
Zaměstnanci odboru Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), získali prodejem nemovitostí do státního rozpočtu částku 1,16 milionu korun.

Zámek Raduň získal nový mobliář

14.09.2011
Zámek Raduň získal nový mobliář
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Nový Jičín (Územní pracoviště Ostrava), předali Národnímu památkovému ústavu předměty z pozůstalosti, které doplní mobiliář zámku Raduň.

Prodaný pozemek bude využit pro ekologickou stavbu

13.09.2011
Prodaný pozemek bude využit pro ekologickou stavbu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Klatovy (Územní pracoviště Plzeň), prodal obci Hrádek pozemek o celkové výměře 2.940 m2, který se nachází v katastrálním území Hrádek u Sušice. Důvodem pro převod pozemku je výstavba čističky odpadních vod, protože zmíněná lokalita byla pro tento účel určena jako jediná vhodná.

Pozemky u Řípu bezúplatně převedeny městu

12.09.2011
Pozemky u Řípu bezúplatně převedeny městu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Litoměřice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), převedl několika městům nemovitosti v celkové účetní hodnotě přes 1,1 milionu korun.

Prodej pozemků u Máchova jezera přinesl milion do rozpočtu státu

11.09.2011
Prodej pozemků u Máchova jezera přinesl milion do rozpočtu státu
Do státního rozpočtu získali prodejem nemovitostí částku 1,1 milionu korun zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Česká Lípa (Územní pracoviště Ústí nad Labem). Předmětem výběrového řízení byly 2 pozemky o celkové výměře 4.037 m2 v katastrálním území Doksy u Máchova jezera. Prodané pozemky se nacházejí v blízkosti Máchova jezera.

ÚZSVM zřizuje na pozemcích věcná břemena

08.09.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Domažlice (Územní pracoviště Plzeň), uzavřel od začátku roku již 31 nových smluv o zřízení věcného břemene v souhrnné hodnotě cca 430 tisíc korun.

ÚZSVM předal návykové látky k likvidaci

07.09.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), dokončil evidenci 7 případů zabrání či propadnutí omamných a psychotropních látek a jedů.

ÚZSVM sjednotil vlastnictví pozemků

06.09.2011
ÚZSVM sjednotil vlastnictví pozemků
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Teplice (Územní pracoviště Ústí nad Labem), prodal za více než 1,5 milionu korun 3 pozemky v katastrálním území Teplice - Trnovany. Pozemky získala obchodní společnost, která je nástupcem zrušeného státního podniku, a již více než 50 let provádí rekultivace v celém Ústeckém kraji.

Pozemky v areálu stadionu převedeny ve veřejném zájmu

05.09.2011
Pozemky v areálu stadionu převedeny ve veřejném zájmu
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kroměříž (Územní pracoviště Brno), bezúplatně a ve veřejném zájmu převedl do vlastnictví města Holešova 6 pozemků o celkové výměře 28.370 m v katastrálním území Holešov. Účetní hodnota převedeného majetku v areálu stadionu je bezmála 250 tisíc korun.

Mince získalo muzeum

04.09.2011
Mince získalo muzeum
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Břeclav (Územní pracoviště Brno), bezúplatně předal Moravskému zemskému muzeu v Brně dvě pamětní mince.

Závěť byla napsaná na stát

01.09.2011
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Pardubice (Územní pracoviště Hradec Králové), získal majetek a finanční hotovost na základě závěti zůstavitele. Ten zanechal závěť a veškerý svůj majetek odkázal státu, a to i přesto, že měl svou vlastní sestru. Hodnota dědictví je oceněna na více než 2 miliony korun.

Bezúplatné převody pozemků pro výstavbu dálnice

01.09.2011
Bezúplatné převody pozemků pro výstavbu dálnice
ÚZSVM, odbor Hospodaření s majetkem státu (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedl 11 pozemků Ředitelství silnic a dálnic ČR v celkové účetní hodnotě přes 181 tisíc korun.