Úterý, 26. května 2020

Stát prodává historické hrobky na opavském hřbitově

23.09.2013
Opava (Opavský a hlučínský deník) – Málokdo ví, že několik set hrobek na opavských hřbitovech patří státu. Mnoho jich má přitom i sto let a více. Nyní jsou některé z nich nabízeny k prodeji a při přípravách se zjistilo, že jednu dokonce navštívil někdy v minulosti vykradač hrobů. Jak se dostalo takové množství míst posledního odpočinku do rukou státu? Může za to druhá světová válka. V minulosti totiž tvořili značnou část obyvatelstva Opavy Židé a Němci. Po válce se však mnoho zástupců semitské příslušnosti nevrátilo z koncentračních táborů a občané německé národnosti pro změnu byli odsunuti.
Hrobky jejich předků tak zůstaly opuštěny.
A to nejen na Městském hřbitově, ale rovněž na hřbitovech v městských částech Kateřinky nebo Jaktař. Dle práva tak zmíněné „příbytky věčného spánku“ připadly státu.„Hrobky však mají především pro město Opava jednak historický a kulturní význam vzhledem k osobnostem, které jsou zde pohřbeny, ale i význam architektonickoumělecký, neboť se zde nachází mnoho hrobek, které jsou označeny jako kulturní památky. Tyto hrobky byly pro svůj význam po vzájemné dohodě mezi Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) a statutárním městem Opava v roce 2010 předány městu Opava do jeho vlastnictví,“ uvádí Karol Siwek z ostravského pracoviště ÚZSVM. Mezi ty, kterých se stát vzdal, patří kupříkladu hrobka Petra Bezruče, ale třeba i Angela Migliariana, jenž se do dějin města nesmazatelně zapsal při regulaci řeky Opavy po katastrofálních povodních v letech 1897 a 1903. Dále například pomníky rodin Habelovy, Wenzelidesovy, Rotterovy, Riedelovy, Dorasilovy, Lassmannovy a další. Nelze také opomenout nedávno zrestaurovanou známou hrobku rodiny Shaffer tvořenou pseudogotickou kaplí z bílého mramoru.
 
Vykradači hrobů se nevyhnuli ani Opavě
 

„I když nejzajímavější hrobky byly předány městu Opava, reaguje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových na aktuální zájem občanů o koupi hrobek tím, že připravuje postupně jejich prodej formou výběrových řízení,“ doplňuje Karol Siwek. V rámci příprav na odprodej muselo být provedeno na hřbitovech i místní šetření. A právě při něm došlo u jedné z hrobek na městském hřbitově k nečekanému překvapení.

Po jejím otevření bylo zjištěno, že byla již někým otevřena dříve a zároveň v ní byly násilně otevřeny a poškozeny uložené cínové rakve. Z naší strany není možné blíže určit, v jakém období k tomu došlo, zda ve válečném, poválečném či současném. Takto oficiálně jsou postupně hrobky otevírány a revidován jejich stav i obsah po všech těch letech poprvé,“ uvádí Karol Siwek. Nebylo možné odhadnout ani škodu, jelikož už se pochopitelně neví, zda byly v rakvích uloženy s těly i nějaké cennosti. Vše tak nyní šetří policie a je podáno trestní oznámení na neznámého pachatele za hanobení lidských ostatků.

  

Foto popis|

 

Region| Severní Morava