Úterý, 12. listopadu 2019

Dům v Železném Brodě se prodal až na čtvrtý pokus

26.09.2013
Dům v Železném Brodě se prodal až na čtvrtý pokus
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Liberec (Územní pracoviště Ústí nad Labem), získali prodejem nemovitostí v katastrálním území Železný Brod do státního rozpočtu částku přes 651 tisíc korun.
Jednalo se o výtěžek z prodeje souboru dvou budov a tří souvisejících pozemků. Jedním z objektů byl zděný, volně stojící dvoupodlažní rodinný dům s jednou bytovou jednotkou. V přízemí bytu se nachází dvě místnosti a v podkroví tři místnosti. K rodinnému domu je dále přistavěna jednopodlažní garáž.
 
Parcely o celkové výměře 1.282 m2 tvoří zastavěnou plochu, nádvoří a zahradu. Dům leží ve svažitém terénu v zástavbě rodinných a bytových domů. Do jeho příslušenství patří i dřevěné kolny, skleník a oplocení objektu.
 
Nemovitosti získal ÚZSVM na základě usnesení Okresního soudu v Jablonci nad Nisou jako tzv. „odúmrť“ a podařilo se je prodat až ve čtvrtém kole výběrového řízení.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: „dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb.,o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.