Pondělí, 16. září 2019

Města Chomutov, Jirkov a Kadaň získala bezúplatně od ÚZSVM pozemky

03.09.2013
Města Chomutov, Jirkov a Kadaň získala bezúplatně od ÚZSVM pozemky
Zaměstnanci ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Chomutov (Územní pracoviště Ústí nad Labem), bezúplatně převedli několika městům a obcím v okrese Chomutov pozemky v účetní hodnotě přes 711 tisíc korun.
Předmětem převodu městu Jirkov bylo dohromady 10 pozemků nacházejících se v sídelní části zastavěného území Jirkov–Vinařice II. Nemovitosti o celkové rozloze 4.481 m2 a účetní hodnotě 165 tisíc korun jsou využívány jako veřejná zeleň v bytové zástavbě.
 
Nové pozemky získalo od ÚZSVM  do vlastnictví i Statutární město Chomutov. V tomto případě se jednalo o dvě parcely o výměře 587 m2 ležící v katastrálním území Chomutov I. Také tyto pozemky se nacházejí na veřejném prostranství kolem bytových domů a slouží jako veřejná zeleň a pozemky pod chodníky. Jejich účetní hodnota činí téměř 454 tisíc korun.
 
Rovněž město Kadaň mohlo zásluhou ÚZSVM rozšířit své majetkové portfolio o dva pozemky v účetní hodnotě 72 tisíc korun. Jeden pozemek přibyl i do majetku obce Chbany a obce Křimov.