Úterý, 12. listopadu 2019

Polovina zchátralé chaty na Benešovsku získala nového majitele

30.09.2013
Polovina zchátralé chaty na Benešovsku získala nového majitele
Zaměstnancům ÚZSVM, odboru Odloučené pracoviště Benešov (Územní pracoviště Střední Čechy), se podařilo po několika marných pokusech najít kupce ideální poloviny chaty nacházející se v katastrálním území Třebsín. Zájemce odrazoval špatný stavebnětechnický stav objektu i komplikované vlastnické poměry.
Menší chatka stojí v oblíbené rekreační oblasti mezi vodní nádrží Štěchovice a řekou Sázavou. Potenciální majitel se musel nicméně smířit s řadou omezení. Pozemek, na němž byla postavena, je v cizím vlastnictví a není vyřešen přístup.  Druhý  spoluvlastnický podíl je navíc zatížen exekucemi. Chata je rovněž bez jakýchkoli inženýrských sítí, pitnou vodu je nutné dopravovat odjinud a zřícené je i dřevěné plato, kterým se do ní vchází.
 
ÚZSVM získal chatu do vlastnictví v roce 2009 jako tzv. „odúmrť“. Opakovaně se jí od té doby pokoušel nabídnout druhému spoluvlastníkovi, několikrát vyhlásil výběrové řízení na její prodej a oslovil i majitele zastavěného pozemku. Vlastnický podíl se nakonec podařilo prodat za částku 6,1 tisíc korun.
 
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění a to v § 462. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem, vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích v platném znění.